tč vzduch-voda


Vytápění objektů může mít mnoho podob. Existuje několik systémů vytápění, lišících se druhem paliva, provedením a umístěním topidel, způsobem rozvodu tepla do místností, topným výkonem , náročností na odtah spalin, způsobem obsluhy a doplňování paliva apod. Hlavní funkcí je  – zajistit s co nejnižšími provozními náklady na topení a požadavky na obsluhu v budově co nejvyšší úroveň tepelné pohody pro jeho obyvatele. Vzhledem k tomu, že každý dům má jiné podmínky pro využívání zdrojů tepla, jsou i jednotlivé druhy vytápění dosti odlišné a při rozhodování pro ten správný otopný systém hrají roli jak finanční možnosti investora, tak i dostupnost paliv a energií v místě objektu.

TEPELNÁ ČERPADLA AWA SS a AWB SS

Ceny výše uvedených tepelných čerpadel se pohybují od 93.610,- + DPH.

V případě zájmu nás kontaktujte, vypracujeme Vám nabídku přímo dle vašich potřeb.

K tepelným čerpadlům nabízíme prodlouženou záruku standart dva roky + tři roky za doplatek 20.000,-Kč nebo

 standart dva roky + pět let za doplatek 25.000,- Kč