TEPELNÁ ČERPADLA


Tepelné čerpadlo (TČ) – ekologický a také vysoce ekonomický tepelný zdroj. TČ převádí, tedy přečerpává pomocí hnací energie, obvykle elektrické nízko-potenciální teplo z okolního prostředí (země, vody, vzduchu) na vyšší teplotní hladinu s cílem  využít energii při vytápění a ohřevu vody. TČ rozdělujeme podle média z kterého energii čerpají a do kterého energii dodávají. TČ se dělí do skupin dle zdrojů energie – např. vzduch, voda, nebo země a dále dle média, do kterého energii akumulují – většinou voda nebo vzduch.  My se zabýváme zejména dodávkou a montáží TČ s technologií vzduch-voda.

Vzduch jako zdroj tepla je nejdostupnější, téměř neomezený a z ekologického hlediska nejvýhodnější. Teplo odebrané ze vzduchu je totiž opět vráceno tepelnými ztrátami objektu. Čerpadla odebírají energii v teplotním rozmezí od -20°C do 35°C, což znamená, že mohou pracovat celoročně. Mohou dosahovat výstupní teploty až 55°C, kterou je poté možné využít  k vytápění, či ohřevu užitkové vody.

TEPELNÁ ČERPADLA

TČ jsou stroje využívající přečerpávání energie z primárního chladnějšího media do sekundárního media, kterému zvyšují teplotu, tudíž ho zahřívají. K samotnému převodu energie se využívá medium – chladivo, které je schopné se odpařovat a následně zkapalnit. Princip činnosti se dá popsat čtyřmi ději:

První děj – Vypařování: Uvolněním tlaku na trysce výparníku se chladivo vypařuje a tím i prudce ochlazuje, ze vzduchu, vody nebo země se odebírá teplo plynným chladivem kolujícím v tepelném čerpadle.


Třetí děj
– Kondenzace: Takto zahřáté chladivo pomocí druhého výměníku předá teplo vodě v topném okruhu, ochladí se a zkondenzuje. Radiátory toto teplo vyzáří do místnosti. Ochlazená voda v topném okruhu pak putuje nazpět k druhému výměníku pro další ohřátí.

Čtvrtý děj – Expanze: Průchodem přes expanzní ventil putuje kapalné chladivo nazpátek k výparníku, kde se opět ohřeje. Tento koloběh se neustále opakuje.