NÁVRH ŘEŠENÍ A REALIZACE


Poskytujeme komplexní služby v oblasti vytápění od návrhu otopných soustav (radiátory, podlahové vytápění,konvektory) a zdrojů tepla až po vlastní realizaci.

Pokud stavíte, rekonstruujete dům či byt, nebo se jen zamýšlíte nad dodávkou tepla do Vašich obytných prostor, je třeba zvolit optimální systém vytápění. V poslední době se klade hlavní důraz na efektivitu samotného topení, a hlavně na návratnost investice.

Provádíme kompletní realizace systémů vytápění v obytných domech i komerčních objektech a institucích. Zajistíme důkladnou analýzu objektu a navrhneme Vám takový systém vytápění, který maximálně respektuje Vaše požadavky, finanční možnosti, druh a umístění objektu, dostupnost a využitelnost paliv a energií. Výsledkem bude optimalizovaný otopný systém zajišťující komfortní užívání objektu všemi jeho uživateli s minimálními možnými náklady na provoz topení a s důrazem na jeho spolehlivost a dlouhou životnost.

  • Projektování systémů vytápění – analýza investičního záměru a vypracování projektové dokumentace pro bezproblémové vybudování a montáž systému vytápění objektu
  • Montáže systémů vytápění – instalatérské práce vedoucí k realizaci systému vytápění objektu podle schváleného projektu a v souladu s platnou legislativou
  • Opravy a servis systémů vytápění – sanace poruch a závad na systémech vytápění budov, poskytování pravidelných i mimořádných servisních zásahů vedoucích k odstranění závad na existujících otopných systémech
  • Rekonstrukce systémů vytápění – částečné i úplné modernizace zastaralých systémů vytápění vedoucí k vyšším úsporám, vyšší účinnosti otopného systému a maximální spolehlivosti vytápění